Onze visie

Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van de geestelijke gezondheid van een cliënt. Onze behandeling is erop gericht de cliënt en hun omgeving te leren omgaan met dat waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak. Dat is Dokter Bosman en dat is volgens ons psychologie van nu.

Behandelvisie

Bij Dokter Bosman zien we psychologische behandeling als middel dat je inzet om cliënten te helpen een persoonlijk doel te bereiken. Je doet dus meer dan alleen symptomen bestrijden.

Persoonlijke aanpak

Je gebruikt je specialistische expertise en ervaring om een persoonlijk behandelplan op maat te maken. We maken gebruik van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling en laat je je inspireren door het concept Positieve Gezondheid. Hierin zitten elementen van de Positieve Psychologie, Oplossingsgericht Werken en Herstelondersteunende zorg.

Doel van de cliënt

Specialistische diagnostiek, coaching en verschillende therapieën worden op maat ingezet om het doel van de cliënt te bereiken. Cliënten blijven tijdens hun behandeling regie houden over hun eigen herstelproces door het volgen en bespreken van hun eigen gezondheid.

Door het volgen en bespreken van hun eigen gezondheid blijven cliënten tijdens hun behandeling regie houden over hun eigen herstelproces.

Volwassenen

Volwassenen worden naar ons verwezen voor diagnostiek en behandeling van een psychiatrische aandoening. Maar de ene depressie is de andere niet en diagnostiek ADHD is voor ons geen doel op zich. We kijken met cliënten en hun omgeving naar de impact van problemen op hun functioneren. We bepalen met iedereen concrete positief geformuleerde persoonlijke doelen. Daarbij zetten we zoveel mogelijk sterke kanten van de cliënt en omgeving in.

Kind en Jeugd

Kinderen en jongeren zijn bij aanmelding regelmatig gestuurd door iets of iemand anders (bv. wijkteam, school of ouders). We vinden het belangrijk om bij aanmelding helder te hebben wat de impact van problemen op de omgeving is. Maar ook wat de impact van de omgeving op de problemen is. We vinden het ook essentieel te weten welke persoonlijke doelen daarbij passen. We bepalen zowel met ouders als met kinderen in de aanmelding al wat hun eigen doel in de behandeling is. Ons doel is het dagelijks functioneren en de ontwikkeling van kinderen verbeteren. We focussen ons op de sterke kanten van kind en omgeving, gericht op de toekomst.