Onze visie

Bij ons gaat de psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak van de geestelijke gezondheid van een cliënt. Onze behandeling is erop gericht de cliënt en hun omgeving te leren omgaan met dat waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. En daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak met gebruikmaking van nieuwe technologie. Dat is Dokter Bosman en dat is volgens ons psychologie van nu.

Behandelvisie

Bij Dokter Bosman zien we psychologische behandeling als middel dat je inzet om cliënten te helpen een persoonlijk doel te bereiken. Wij werken volgens de principes van Positieve gezondheid. Dit is een nieuwe manier van kijken naar gezondheid. Gezondheid betekent dan meer dan de aan- of afwezigheid van klachten. Het gaat om het kunnen omgaan met de sociale, lichamelijke en mentale uitdagingen van het leven, zodat je er zelf invloed op hebt.

Persoonlijke aanpak

Je gebruikt je specialistische expertise en ervaring om een persoonlijk behandelplan op maat te maken. We maken gebruik van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling. We laten ons inspireren door het concept Positieve Gezondheid.

Doel van de cliënt

Specialistische diagnostiek en behandeling worden op maat ingezet om het doel van de cliënt te bereiken. Cliënten blijven tijdens hun behandeling regie houden over hun eigen herstelproces door het volgen en bespreken van hun eigen gezondheid.

Door het volgen en bespreken van hun eigen gezondheid blijven cliënten tijdens hun behandeling regie houden over hun eigen herstelproces.

Volwassenen

Volwassenen worden naar ons verwezen voor diagnostiek en behandeling van een psychiatrische aandoening. Maar de ene depressie is de andere niet en diagnostiek van bijvoorbeeld ADHD is voor ons geen doel op zich. We kijken met cliënten en hun omgeving naar de impact van problemen op hun functioneren. We bepalen met iedereen concrete positief geformuleerde persoonlijke doelen en zetten zoveel mogelijk de sterke kanten van de cliënt en de omgeving in.

Kind en Jeugd

Kinderen en jongeren zijn bij aanmelding regelmatig gestuurd door iets of iemand anders (bv. wijkteam, school of ouders). We vinden het belangrijk om bij aanmelding helder te hebben wat de impact van problemen op de omgeving is. Maar ook wat de impact van de omgeving op de problemen is. We vinden het essentieel te weten welke persoonlijke doelen daarbij passen. Samen met zowel met ouders als met kinderen bepalen we bij de aanmelding al wat hun eigen doel in de behandeling is. Ons doel is het dagelijks functioneren en de ontwikkeling van kinderen verbeteren. Onze focus ligt op de sterke kanten van kind en omgeving, gericht op de toekomst.